W programie pielgrzymki papieża Franciszka do Polski są odwiedziny nie tylko Krakowa i Brzegów, w których będą miały miejsce główne uroczystości...