Pandemia spowodowała, że Polacy w trosce o zdrowie chętniej poruszają się własnym samochodem, w efekcie czego znacznie wzrósł popyt na używane...

Światowa Organizacja Zdrowia WHO oraz krajowe regulacje prawne jasno precyzują wytyczne, które powinny być zachowane, aby dana firma mogła swoim klientom...